Skip to main content

Dienstverlener

Mark Weisgerber
Reschstr. 10
82418 Murnau
Duitsland

Contactmogelijkheden

E-mailadres:

info@fellow.dog

Telefoon:

Om veiligheidsredenen alleen voor geregistreerde bezoekers

Contactformulier:

https://www.fellow.dog/nl/service/contact

Journalistiek-redactioneel aanbod

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Adres als hierboven

Informatie over aansprakelijkheid en eigendomsrechten

Disclaimer: De inhoud van deze online aanbieding is zorgvuldig en volgens onze huidige kennis samengesteld, maar dient uitsluitend ter informatie en heeft geen juridisch bindende werking, tenzij het juridisch bindende informatie betreft (bijvoorbeeld het impressum, het privacybeleid, de algemene voorwaarden of verplichte consumenteninstructies). Wij behouden ons het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen, mits dit geen gevolgen heeft voor contractuele verplichtingen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Beeld kredieten

Beeldbronnen en copyrightinformatie:

Alle stockafbeeldingen zijn gelicentieerd onder https://unlimphotos.com/ of vrij verkrijgbaar bij https://pexels.com/