Skip to main content

AGB's

De aanbieder van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier geschreven artikelen. De inhoud van de bijdragen behoort toe aan de respectievelijke auteurs en geeft alleen hun mening weer.

Door u te registreren, bevestigt u dat u de diensten van deze website niet zult gebruiken om inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, aanzettend tot haat, bedreigend, spam, aanzettend tot het plegen van strafbare feiten, schendingen van de wetgeving inzake jeugdbescherming of auteursrecht of anderszins strafrechtelijk relevant is.

Ook verboden zijn

  • Verzoeken om of aanbiedingen van dieren
  • Verzoeken om of aanbiedingen van wapens
  • Reclame voor partijen
  • Oproepen voor donaties, tenzij deze zijn overeengekomen met het team
  • Oproepen tot deelname aan externe wedstrijden
  • Opzettelijk valse afbeeldingen uploaden voor afvalbakken of afvalzakdispensers
  • Opzettelijk invoeren van valse afvalbakken of afvalzakdispensers
  • Massaal invoeren of honden zijn toegestaan/verboden. Bij verdenking van spam behouden we ons het recht voor om het profiel te blokkeren als we vermoeden dat de gebruiker zijn punten probeert op te krikken.

Alle inhoud die u maakt of uploadt, kan worden beoordeeld door ons team. Maak geen inhoud of informatie waarvan u denkt dat deze privé of vertrouwelijk is.

We behouden ons het recht voor om berichten zonder opgaaf van reden te bewerken of te verwijderen. Wij kunnen naar eigen goeddunken verzoeken om berichten te bewerken of te verwijderen honoreren. We behouden ons ook het recht voor om actie te ondernemen tegen gebruikersaccounts in het geval van overtredingen.

U verleent ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke en onbeperkte licentie om de inhoud te gebruiken die u maakt of hebt gemaakt in verband met deze website. Dit omvat zowel publicatie als herpublicatie. U behoudt het volledige auteursrecht op uw inhoud.
Door te registreren verleent u permanent het recht om cookies op te slaan op elk apparaat waarmee u dit gebruikersprofiel gebruikt. Dit bespaart u terugkerende cookiebanners.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op een later tijdstip te wijzigen. We zullen u niet op de hoogte brengen van een wijziging, maar vragen u om van tijd tot tijd te controleren of er updates zijn.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, registreer u dan niet op deze website. Als u uw gebruikersaccount wilt verwijderen, neem dan contact met ons op.