Skip to main content

Poskytovatel služeb

Mark Weisgerber
Reschstr. 10
82418 Murnau
Německo

Možnosti kontaktu

E-mailová adresa:
info@fellow.dog

Telefon:
Z bezpečnostních důvodů pouze pro registrované návštěvníky.

Kontaktní formulář:
https://www.fellow.dog/cs/sluzba/kontaktujte-nas

Novinářsko-redakční nabídky

Odpovědnost za obsah:

Adresa, jak je uvedeno výše

Odpovědnost a práva duševního vlastnictví

Odmítnutí odpovědnosti: Obsah této online nabídky byl sestaven pečlivě a podle našich aktuálních znalostí, má však pouze informativní charakter a nemá žádnou právní závaznost, pokud se nejedná o právně závazné informace (např. otisk, prohlášení o ochraně osobních údajů, všeobecné obchodní podmínky nebo povinné pokyny pro spotřebitele). Vyhrazujeme si právo obsah zcela nebo zčásti změnit nebo vymazat s tím, že smluvní závazky zůstanou nedotčeny. Všechny nabídky podléhají změnám a nejsou závazné.

Obrázky

Zdroje obrázků a upozornění na autorská práva:

Všechny stockové snímky jsou licencovány pod https://unlimphotos.com/ nebo jsou volně dostupné na https://pexels.com/.